Skip to main content

Waarom bewindvoering

Mensen zijn helaas niet altijd in staat om hun financiële zaken op orde te hebben, vaak door de steeds complexer wordende samenleving. Ouderdom, ziekte, handicap, verkwisting of problematische schulden kunnen hiervan een oorzaak zijn. Men kan er dan voor kiezen bewindvoering aan te vragen bij de kantonrechter. Voor de een is dit tijdelijk, voor de ander voor onbepaalde tijd.

Beschermingsbewind

Bij beschermingsbewind – ook wel onderbewindstelling genoemd – beheert een bewindvoerder de financiën en zorgt er onder andere voor dat de vaste lasten op tijd worden betaald. Als er sprake is van problematische schulden tracht de bewindvoerder een oplossing te realiseren.

Bewindvoering Aanvragen

Alvorens bewindvoering aan te vragen, zal er een persoonlijk gesprek worden ingepland. Als er hulpverleners betrokken zijn, kan het wenselijk zijn dat zij bij de kennismaking aanwezig zijn. Uiteraard blijven de gesprekken strikt vertrouwelijk en is er aandacht voor uw persoonlijke achtergrond en situatie.

Persoonlijk gesprek

Tijdens dit gesprek wordt een overzicht gemaakt van de persoonlijke financiële situatie en wordt bepaald of bewindvoering haalbaar is. Als de klik er is, kan de aanvraag tot bewindvoering in gang worden gezet. Ratio Bewind neemt alle benodigde formulieren met cliënten samen door en verzorgt de verzending van de stukken naar de rechtbank.

Tijdens het gesprek zal uitvoerig worden stilgestaan bij de procedure tot aanvraag van bewindvoering en wat cliënten hiervan kunnen verwachten. De kantonrechter stelt tenslotte het bewind in en houdt eveneens toezicht op de manier waarop Ratio Bewind met de financiën van de cliënt omgaat.

Onze manier van werken

Ratio Bewind neemt het beheer van alle gelden en goederen die onder bewind staan over, zodra de benoeming door de kantonrechter heeft plaatsgevonden en een vaste bewindvoerder is aangewezen. Het is heel belangrijk om vanaf dag 1 duidelijke afspraken te maken: dit vormt de basis voor een goede samenwerking. De afspraken worden samen met de cliënt opgesteld en in een plan van aanpak vastgelegd.

Cliënten kunnen uiteraard op ieder gewenst moment een actueel overzicht van de beheerrekening online opvragen, via een cliënt login.

Werkzaamheden bewindvoerder

De taken van de bewindvoerder zijn onder andere:

  • Inkomsten/uitgaven overzicht maken
  • Opstellen van een budgetplan
  • Betalen van de vaste lasten en het uitbetalen van uw leef/huishoudgeld
  • Hulp bij het aflossen van uw schulden
  • Aanvraag toeslagen
  • Aanvraag bijzondere bijstand

Handige links

Op onderstaande websites kunt u meer nuttige informatie vinden over beschermingsbewind.