Skip to main content
ratio bewind zorgen

Wat kost bewindvoering

Jaarlijks worden de tarieven voor bewindvoering door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerder en mentoren. Wij houden ons aan deze vastgestelde tarieven. Bij het opstarten van bewindvoering is een eenmalige ‘intake vergoeding’ verschuldigd, daarnaast wordt er maandelijks een vast tarief gefactureerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen dossiers zonder problematische schulden en dossiers met problematische schulden.

Wie betaalt bewindvoering

In principe komen de kosten van bewindvoering voor rekening van de cliënt. Vaak is het echter zo, dat de cliënt weinig inkomsten heeft (op of rond bijstandsniveau). In die gevallen zullen wij voor de cliënt bijzondere bijstand bij de gemeente aanvragen, zodat deze kosten grotendeels of volledig door de gemeente worden vergoed.

Tarieven 2020

De tarieven voor 2020 (incl. BTW) zijn als volgt:

Type kosten Eenpersoons-huishouden Meerpersoons-huishouden
Maandelijkse kosten - zonder schulden € 116,26 € 139,55
Maandelijkse kosten - met schulden € 150,44 € 180,49
Intakekosten € 657,03 € 787,71

Contact

Ratio Bewind

Lichttoren 32

5611 BJ Eindhoven

 

T: 040 23 10 730

E: info@ratiobewind.nl

Contactformulier